20221103
3 novembre 2022

El Defensor del Poble d’Espanya intervé en l’afer de l’ús del castellà a les escoles de Catalunya

Vulneracions:El Defensor del Poble d’Espanya sol·licita a la Secretaria General d’Educació de la Generalitat de Catalunya “informació completa i actualitzada” sobre les mesures adoptades en aquesta matèria a les diferents etapes educatives a les aules i altres espais de convivència als centres docents. El Defensor del Poble diu que es tracta d’atendre la preocupació de persones i col·lectius que es dirigeixen a la institució en relació a l’aprenentatge i ús del castellà a les escoles i per prevenir qualsevol “assetjament o molèstia” que poguessin patir els alumnes per qüestions vinculades a l’ús de la llengua castellana. El Defensor respon així a la denuncia de l’associació Asamblea por una Escuela Bilingüe, que havia al·legat davant el Defensor del Poble el fet que hi ha “una campanya oberta de la Generalitat, associacions i sindicats nacionalistes en la qual se supervisa de forma estricta l’ús exclusiu del català dins i fora de l’aula, tant per alumnes com per professors”.

Entrada 1114
Vols cercar més casos?

Denuncia aquest cas davant de la Comissió Europea

Els casos flagrants de vulneracions de l'Estat de dret com aquest no apareixen mai al resum anual que elabora la Comissió Europea sobre l'Estat de dret dels seus estats membres.

A través d'aquest formulari els enviaràs un email de denúncia perquè ho considerin al seu proper informe. Tingues en compte que només podràs denunciar un cas. Si vols que arribin el màxim de denúncies, comparteix la web amb els teus coneguts.

Inundem les bústies de les institucions europees perquè ho tinguin més difícil per ignorar-nos en el proper informe.

Denuncia aquest cas davant de la UE!
Enviant un email fent clic aquí