Sobre estatdedret.cat

“Espanya contra Catalunya: inventari d’una persecució nacional a la Unió Europea” és un arxiu amb més d’un miler d’entrades des de l’any 2003 que recopila els casos judicials contra catalans que exercien els seus drets polítics bàsics: manifestació, expressió i representació.

Un inventari de la persecució nacional de l’estat espanyol contra els catalans.

Amb aquestes xifres es demostra que la vulneració de l’estat de dret a Espanya contra Catalunya és sistèmica i sistemàtica. També que és inútil: no hi ha persecució judicial que pugui canviar la realitat, encara que canvïi la posició de molts líders polítics.

+1.000
entrades
+2.500
represaliats
+96
casos (70 contra activistes)
+12
anys documentats

De material de treball a una exhaustiva base de dades sobre vulneracions de l’estat de dret

Aquest índex de la repressió l’ha elaborat l’equip de Clara Ponsatí al Parlament Europeu durant més de dos anys. Va començar com una cronologia esquemàtica dels casos oberts contra activistes i polítics catalans. L'objectiu era oferir informació de qualitat per als informes de vulneració de l’estat de dret que periòdicament fa la UE. Però, davant l’enorme volum d’informació, ha acabat sent un complex arxiu de casos judicials i vulneracions de drets.

És fonamental que l’obsessió d’Espanya per reprimir judicialment els drets dels catalans estigui a l’abast de tothom. Per aquest motiu, hi ha també una versió en anglès.

Clara Ponsati Estat de Dret

Una tasca pluridisciplinar

Els casos documentats han passat per les mans de juristes, periodistes i politòlegs per tal de garantir una informació veraç, breu i clara. La catalogació s'ha fet seguint criteris arxivístics que combinen ordres cronològics, índexs temàtics i interrelacions contextuals entre casos. L'objectiu és que sigui un arxiu d'ús senzill, tant pels ciutadans com pels estudiosos de la qüestió.

Estat de Dret