20201216
16 desembre 2020

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya imposa l’obligatorietat del 25% de castellà als centres educatius catalans

Vulneracions:L’Advocat de l’Estat, en representació del Ministeri d’Educació espanyol, al·lega que la Generalitat de Catalunya no compleix la normativa respecte de l’ús del castellà a l’escola i demana l’ús de les dues llengües en règim d’igualtat o subsidiàriament, el mínim del 25% de castellà o català. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estima parcialment el recurs de l’Advocat de l’Estat i declara l’obligació de la Generalitat de Catalunya d’adoptar les mesures necessàries perquè a tot Catalunya tots els alumnes rebin un ensenyament amb la “utilització vehicular normal” de les dues llengües oficials en els percentatges que es determinin, no inferiors al 25% en els dos casos. La Generalitat de Catalunya recorre contra la sentència però el Tribunal Suprem inadmet a tràmit el recurs el 18 de novembre de 2021.

Entrada 855
Vols cercar més casos?

Denuncia aquest cas davant de la Comissió Europea

Els casos flagrants de vulneracions de l'Estat de dret com aquest no apareixen mai al resum anual que elabora la Comissió Europea sobre l'Estat de dret dels seus estats membres.

A través d'aquest formulari els enviaràs un email de denúncia perquè ho considerin al seu proper informe. Tingues en compte que només podràs denunciar un cas. Si vols que arribin el màxim de denúncies, comparteix la web amb els teus coneguts.

Inundem les bústies de les institucions europees perquè ho tinguin més difícil per ignorar-nos en el proper informe.

Denuncia aquest cas davant de la UE!
Enviant un email fent clic aquí