20170303
3 març 2017

El Consell de Garanties Estatutàries emet un dictamen sobre el projecte de pressupostos de 2017

Vulneracions:El Consell de Garanties Estatutàries es mostra contrari a la inclusió de la disposició addicional 31 que preveu la celebració del referèndum. En resposta als recursos de Ciudadanos, PSC i PP, argumenta que la celebració de referèndums és una competència exclusiva de l’Estat. El Consell avala les partides destinades a processos electorals i com que el dictamen no és vinculant, el Govern decideix no modificar el projecte de pressupostos.

Entrada 183
Vols cercar més casos?

Denuncia aquest cas davant de la Comissió Europea

Els casos flagrants de vulneracions de l'Estat de dret com aquest no apareixen mai al resum anual que elabora la Comissió Europea sobre l'Estat de dret dels seus estats membres.

A través d'aquest formulari els enviaràs un email de denúncia perquè ho considerin al seu proper informe. Tingues en compte que només podràs denunciar un cas. Si vols que arribin el màxim de denúncies, comparteix la web amb els teus coneguts.

Inundem les bústies de les institucions europees perquè ho tinguin més difícil per ignorar-nos en el proper informe.

Denuncia aquest cas davant de la UE!
Enviant un email fent clic aquí