20170920
20 setembre 2017

Pressió del TC sobre la sindicatura electoral

Vulneracions:El Tribunal Constitucional (TC) imposa multes coercitives als membres de la Sindicatura Electoral (Marc Marsal, Jordi Matas, Marta Alsina, Tània Verge i Josep Pagès) de 12.000 euros diaris i als quinze síndics electorals territorials (que havien estat nomenats per la Sindicatura Electoral) de 6.000 euros diaris a fi que renunciïn als seus càrrecs i revoquin i deixin sense efecte les resolucions i acords adoptats. També imposa una multa de 12.000 euros diaris al Secretari General d’Economia Josep Maria Jové i de 6.000 euros diaris a la Cap de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars, Montserrat Vidal Roca. És la primera vegada que el tribunal fa servir aquesta facultat que li atribueix la reforma de la llei 2015. El TC acorda la mesura a instància del Govern de l’Estat espanyol, que havia presentat un escrit el 19 de setembre.

Entrada 246
Vols cercar més casos?

Denuncia aquest cas davant de la Comissió Europea

Els casos flagrants de vulneracions de l'Estat de dret com aquest no apareixen mai al resum anual que elabora la Comissió Europea sobre l'Estat de dret dels seus estats membres.

A través d'aquest formulari els enviaràs un email de denúncia perquè ho considerin al seu proper informe. Tingues en compte que només podràs denunciar un cas. Si vols que arribin el màxim de denúncies, comparteix la web amb els teus coneguts.

Inundem les bústies de les institucions europees perquè ho tinguin més difícil per ignorar-nos en el proper informe.

Denuncia aquest cas davant de la UE!
Enviant un email fent clic aquí