20060919
19 setembre 2006

El Defensor del Poble presenta un recurs d’inconstitucionalitat contra l’Estatut de Catalunya

Vulneracions:Segon recurs d’inconstitucionalitat contra l’Estatut. El Defensor del Poble, Enrique Múgica (militant del PSOE), presenta recursos contra 112 articles i quatre disposicions addicionals de l’Estatut.

Entrada 27
Vols cercar més casos?
En aquest fet s'hi referencien aquests...
Esdeveniments polítics
Organitzacions
Persones

Denuncia aquest cas davant de la Comissió Europea

Els casos flagrants de vulneracions de l'Estat de dret com aquest no apareixen mai al resum anual que elabora la Comissió Europea sobre l'Estat de dret dels seus estats membres.

A través d'aquest formulari els enviaràs un email de denúncia perquè ho considerin al seu proper informe. Tingues en compte que només podràs denunciar un cas. Si vols que arribin el màxim de denúncies, comparteix la web amb els teus coneguts.

Inundem les bústies de les institucions europees perquè ho tinguin més difícil per ignorar-nos en el proper informe.

Denuncia aquest cas davant de la UE!
Enviant un email fent clic aquí